Balninkų sen. Molėtų raj.

Aplankykite Ukmergę ~26km

PILIAKALNIAI, DVARAI, MALŪNAI

Balninkų seniūnijos teritorijoje Baldono geomorfologinis draustinis, Perkalių ir Vališkių piliakalniai, Vanagynės, Geliogalių, Perkalių senkapiai, Valių akmuo, Perkalių pilkapių vieta, Libertavos buvusio dvaro sodyba, Papiškių vėjo malūnas, paminklas Lietuvos nepriklausomybės 10 metų paminėjimui (1918–1928), Gilužių, Pabaldonės, Čereskų, Antamakių, Kazokiškių, Balninkų senosios kapinės.

"Balninkų ir Videniškių apylinkės"

Iš Balninkų vykstate link Videniškių. Pakeliui aplankote Baltadvario bastioninės pilies liekanas. XVI a. viduryje Baltadvario bastioninę pilį pastatė kviestiniai meistrai iš Švedijos. Pylimais apjuostoje pilyje stovėjo du dviaukščiai mūriniai pastatai su vartais, amunicijos ir kitokių daiktų požeminiai sandėliai (pylimuose). Baltadvario pilis (Mūriniai Videniškiai) įėjo į sutvirtintą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės centrinės dalies gynybos sistemą. Saugojo senąjį Vilniaus – Rygos kelią. XVII a. pradžioje už bastioninės pilies, ant stataus Siesarties upės skardžio, buvo pastatyti puošnūs dvaro rūmai, kurie garsėjo savo Auksine sale, kieme įveistu renesansiniu sodu.

Toliau vykstate į Videniškius (1367 m). Miestelyje yra išlikusi XVII a. statyta renesansinė bažnyčia, kurioje yra dešimt vertingų dailės paminklų. 1632 m. buvo primūryta koplyčia, joje palaidota daugelis Giedraičių giminės atstovų, tarp jų ir vienas iš bažnyčios fundatorių ir Baltadvario pilies statytojų – Martynas Marcelijus Giedraitis.

Šalia bažnyčios stovi XVIII a. buvusio Augustijonų vienuolyno pastatas. Vienuolyno pastate įrengtas nedidelis muziejus, kuriame saugomi XVII–XVIII a. liturginiai drabužiai, senosios knygos ir kiti to laikotarpio eksponatai.

Netoli Videniškių aplankote Liesėnų (Bendrių) piliakalnį ir senovės gyvenvietę. Piliakalnis ir senovės gyvenvietė yra apie 2 km į pietryčius nuo Videniškių. Statūs jo šlaitai, didelis aukštis daro jį įspūdingą. Liesėnų piliakalnį bus sutvirtinęs Vidas Ginvilaitis, Kauno pilies gynimo metu žuvęs karžygys. Liesėnų piliakalniu pasigrožėkite adresu: Liesėnų k., Videniškių sen., Molėtų raj.

Antatilčių piliakalniai (~10km).Piliakalnis pasiekiamas keliu Žemaitkiemis-Balninkai pasukus į dešinę pietvakarių kryptimi į Antatilčius, jų centre pasukus į kairę pietryčių kryptimi ir pavažiavus 650 m lauko keliuku, pabaigoje laikantis kairės – yra už eglėmis apaugusios kalvos priekyje.

Antatilčių II piliakalnis yra Antatilčių kaimo rytų pakraštyje, prie Plaštakos ir Siesarties santakos, Plaštakos dešiniajame krante, jos vingyje esančioje kalvoje.Piliakalnis datuojamas II tūkstantmečio pradžia.

Šiaurės-rytų šlaitas apie 1950 m. nukastas statant vandens malūną. Piliakalnis apaugęs labai praretintu mišku, šiaurės-vakarų pylimuose įrengti laiptai.

Ukmerges rajone yra 18 piliakalnių. Artimiausi nuo sodybos Juodausių, Vaitkuskio, Mateikiskių, Pavydzių, Berzgainių, Pazelvių, Valiskių, Vargulių, Trakinių, Svirnų, Buteikių piliakalniai. Plačiau: PILIAKALNIAI